Lautan yang surut tiba-tiba akan datangkan bahaya besar